Український Рай 2019: офіційне відкриття

В ідеальному варіанті Рай – це необмежена зовнішня загроза плюс необмежені зовнішні ресурси. Саме такий «ідеальний шторм» починається в Україні. Він дає нам імпульс для необмеженого розвитку. 

Ресурси, загрози, розвиток
Ресурси, загрози, розвиток

У 2014 році Україна пройшла історичну розвилку («точку біфуркації») і почала незворотний рух до Української держави нового циклу. Водночас це рух до формування зародку нового світу. 

Пульсар Україна

Про те, що Україна (Оу-країна, Країна-зародок) є планетарним центром творення нових світів, було досліджено в 2011 році у статті «Центр і периферія, або пробудження Пульсара» і продовжено у «Війні за Гартленд» 2015 року. Аргументація мала передусім історичний характер. Однак у таких випадках завжди залишаються сумніви, адже якщо подія відбулася дев’ять разів, то не факт, що вона відбудеться вдесяте.

Геополітичний імператив

Проте з початком українсько-російської війни історичні аргументи отримали геополітичне підкріплення. Про це було сказано у програмній статті 2014 року «Геополітична доктрина Третього Гетьманату». Йшлося про загрозу формування Континентального блоку, або ж осі Париж–Берлін–Москва–Китай. Ресурси цього євразійського утворення суттєво перевищують ресурси Сполучених Штатів, відтак Континентальний блок є для них смертельно небезпечним. Зупинити формування об’єднаної Євразії може тільки центральноєвропейський проект Міжмор’я, в якому ключовим гравцем є Україна. Відтак в інтересах США максимально підтримувати Україну – аж до відкриття нового ленд-лізу. Україна  і США можуть вижити тільки разом.

Ідеологічні союзники

Інтерес до нашого головного союзника заохотив пізнання ідеологічної основи США. З’ясувалося, що цією основою є чистої води націоналізм з такими його характерними якостями як свобода слова і віровизнання, озброєні громади, виборність знизу догори, недоторканість приватної власності, правовий захист, прагнення загального блага. Націоналістичний фундамент США став очевидний після початку президентства Дональда Трампа, який відверто заявив: «Я націоналіст. Використовуйте це слово».

Безпековий та ідеологічний компоненти України і Сполучених Штатів посилюють один одного. Відповідно, Геополітичний індекс Україна-США має максимальне числове значення.  

Постіндастріал і ультраіндастріал

Частина сучасного людства переживає перехід від індустріальної до постіндустріальної формації. Нова формація діалектично заперечує попередню і виводить її носіїв на якісно вищий щабель розвитку. Головний сенс постіндастріалу – повернення до природного порядку, творча самореалізація людини, перетворення аморфного суспільства на злагоджений соціальний організм. Постіндастріал – це еволюційна Теза. Ідеологією постіндастріалу є новітній націоналізм з досвідом усіх його історичних проявів (традиціоналізм, консерватизм, республіканізм, фашизм, націонал-соціалізм).

Проте для глибшого і активнішого розкриття тези потрібна еволюційна антитеза. В ролі антитези виступає доведена до крайності індустріальна формація – «ультраіндастріал». Це та ж сама індустріальна мегамашина, але осучаснена і посилена комп’ютерними та іншими технологіями. Ідеологією ультраіндастріалу є етатизм (соціалізм, комунізм, соціал-демократія).

Спільне постіндустріальне майбутнє

Діалектична боротьба постіндустріальної тези та ультраіндустріальної антитези швидко матеріалізується у протистоянні двох геополітичних блоків.

В якості постіндустріальної тези швидко формується націоналістичний блок США – Україна. Проявом цього блоку є практичний націоналізм президентів Дональда Трампа і Петра Порошенка. Постіндустріальна цивілізація Міжмор’я буде розширенням осі Україна – США. 

В якості ультраіндустріальної антитези так само швидко, але приховано, формується етатичний блок Франція–Німеччина–Росія–Китай. Характерною рисою цього блоку є посилення державного контролю в економіці, політиці, ідеології, демографії, а також згортання свободи слова. 

Якщо максимально стисло сформулювати протистояння між постіндустріальною Тезою і ультраіндустріальною антитезою, то це буде протистояння волі і рабства, природного і штучного, «соціального організму» і «соціальної машини».   

Україна перебуває на фронті зіткнення між постіндустріальним та ультраіндустріальним проектами. Це означає, що Україна перетворюється на територію найбільшого у світі напруження. Від долі України залежить доля світу. Тому війна за Україну буде безпрецедентно гострою і рішучою.

Український Рай

Існує помилкова думка, що Рай – це місце максимального комфорту. Насправді спокійне життя неминуче веде до деградації і вимирання.

Рай – це місце, найсприятливіше для творчого розвитку. З початком українсько-російської війни 2014 року Україна дедалі швидше перетворюється на планетарний Рай, тобто місце, в якому відбувається найстрімкіший розвиток у світі.

Для стрімкого розвитку необхідні 2 чинники: 1) потужні стимули, 2) потужні ресурси. В ідеальному варіанті Рай – це необмежена зовнішня загроза плюс необмежені зовнішні ресурси. Саме такий «ідеальний шторм» починається в Україні.

Найпотужніший стимул – загрозу фізичного знищення – несе Росія. Найпотужніший ресурс відкривають США. Це стало зрозуміло уже під кінець 2018 року. Курт Волкер відверто заявив: США згодні надавати Україні зброю доти, доки це буде необхідно. Американські аналітики говорять про те, що США можуть застосувати ленд-ліз в обмін на оренду українських портів.

2019 рік буде критичним для України, тому саме його можна вважати офіційним відкриттям Українського Раю.

Україна ніколи не була і не буде місцем комфорту. Україна – це місце для тих, хто бажають бути українцями.

А що це означає – «бути українцем»? Слово «Україна» (Оу-країна) буквально означає «країна-яйце», «країна-зародок», «країна-початок». Тому бути українцем означає творити нові світи. Новий світ починається з райського творення нової України.

Нова людина: знання, шлях, група

Україна складається з українців. Тому в практичній площині формування нової України – це  формування нової Української Людини. У 2018 році ми з’ясували, що маємо для цього достатньо знань. Водночас з’ясували, що самих знань не достатньо. По-перше, людині потрібна покрокова інструкція для практичного опанування цих знань. По-друге, необхідна зовнішня групова підтримка для того, щоб рухатися згідно з цією інструкцією.

У давнину для прискореного розвитку люди йшли у монастирі. Сучасна епоха відкриває нові можливості, до яких належать телекомунікації та засоби ігрофікації діяльності. Відтак для прискореного групового розвитку починаємо гру в віртуальний розподілений монастир Гартленд ϟ. Вся інформація – на сайті AR25.ORG.

Шлях. Усе добре!
Шлях. Усе добре!
Філософія:
метаполітика
Коментарі