Як закріпитися у Просторі волі

Генотип сучасної людини в цілому не відповідає вібраціям Царства божого, тому людину постійно тягне донизу. Необхідно змінити генетику. Чи це можливо? Так. Річ у тім, що генокод людини є дуже стабільною конструкцією, проте в ній є своєрідні «перемикачі», які можна як вмикати, так і вимикати. Завдання полягає в тому, щоб увімкнути все позитивне і вимкнути все негативне.

Злітаємо!
Злітаємо!

У сучасних умовах нову цивілізацію можна створити тільки у просторі позитивних подій – Просторі волі, який традиційно позначається терміном Царство боже. Натомість у Просторі боротьби для нової цивілізації нема жодного шансу.

Багато хто з нас вже має досвід як перебування в Просторі волі, так і випадання з нього у нижчі простори подій. Піднятися у вищий простір нелегко, але ще важче в ньому утриматися. А все тому, що природа сучасної людини не відповідає природі  простору Царства божого – у зв’язку з великою кількістю «вантажу», який тягне донизу. Якщо ж природа людини відповідатиме цьому простору Царства божого, то перебування в ньому буде легким, невимушеним і стабільним.  

Генотип нової раси     

Генотип сучасної людини в цілому не відповідає вібраціям Царства божого, тому людину постійно тягне донизу. Необхідно змінити генетику. Чи це можливо? Так. Річ у тім, що генокод людини є дуже стабільною конструкцією, проте в ній є своєрідні «перемикачі», які можна як вмикати, так і вимикати. Завдання полягає в тому, щоб увімкнути все позитивне і вимкнути все негативне.

Дослідженням цих можливостей займається наука епігене­тика. Спочатку вчені виявили, що пережиті людиною голод, стреси і агресивне середовище формують якості, які передаються спадково. Пізніше з’ясували,  що генотип при цьому залишається тим самим, а зміна фенотипу досягається шляхом активації або дезактивації певних ділянок генокоду – через зміну положення «генетичних перемикачів». Включення правильних «перемикачів» дозволяє передати такий відрегульований генокод своїм нащадкам.

Також встановлено, що найспрятливішим часом для «перемикання» генів є час, коли в людини формується механізм виробництва статевих клітин – яйцеклітин і сперматозоїдів. У жінок це період внутріутробного розвитку, у чоловіків – початок статевого дозрівання. 

Як практично здіснити правильне налаштування генокоду?

Людина є істотою триєдиною (дух, душа, плоть), соціальною (є частинкою соціального організму) і геокосмічною (укоріненою в рідну землю). Це означає, що для оптимізації генокоду треба діяти на кожному з цих п’яти рівнів. Почнемо знизу.

I. Плоть: система харчування

Найпотужнішим чинником впливу на плоть є система харчування, в ширшому сенсі – енергоживлення. Людина має можливість отримувати енергію з трьох типів джерел:

1) мертвої їжі (термообробленої, без спроможності до автолізу),

2) живої їжі (сирої, спроможної до автолізу),

3) прани (повітря і концентрованого ефіру).

Засвоєння кожного з трьох типів енергії відбувається за допомогою трьох типів мікрофлори людського організму:

1) утилізуюча мікрофлора (мікроби-могильники),

2) засвоююча мікрофлора (розщеплює живу їжу),

3) синтезуюча мікрофлора (синтезує все необхідне з повітря за допомогою енергії ефіру).

Якщо застосувати аналогії, то:

1) утилізуюча мікрофлора нагадує сміттєспалювальний завод, коли для видобутку енергії зі сміття треба витратити багато зовнішньої енергії. Людина, яка живиться мертвою їжею, засвоює до 20% прихованої в ній енергії. Це «брудне» виробництво: в результаті «спалювання сміття» виділяється багато шлаків і токсинів, які забруднюють організм. 

2) засвоююча мікрофлора нагадує бензиновий електрогене­ратор. Очевидно, що ефективність значно вища. Людина, що використовує живу їжу, засвоює до 90% прихованої в ній енергії. Частка відходів виробництва на порядок менша.  

3) синтезуюча мікрофлора нагадує вічний двигун, який живиться космічним ефіром, виділяючи при цьому мінімальну кількість відходів.  

У людському організмі присутні всі три типи мікрофлори – три типи «генератора». Потужність кожного з них визначається масою мікрофлори певного типу. Маса залежить від джерела харчування: мертва їжа живить утилізуючу мікрофлору, жива – засвоюючу, а прана – синтезуючу.

Для того, щоб перейти на певний режим харчування, окрім наявності мікрофлори та її живлення, необхідно активувати один з трьох режимів роботи: «утилізація», «засвоєння», «синтез» – увімкнути відповідний «генетичний перемикач». У реальності це виглядає так, що людина ПОВІРИЛА в можливість жити завдяки певному типу живлення. Скажімо, людина не зможе повністю перейти на живу їжу, якщо в це не повірить. Такого роду «вмикання» відбувається у підсвідомості людини, на рівні її світоглядно-вольових якостей.  

Більшість сучасних людей працює в режимі «сміттєспалювального заводу», у них домінує утилізуюча мікрофлора.

Для переходу в режим «електрогенератора» потрібно спочатку виростити засвоюючу мікрофлору (на це йде приблизно один рік) і повірити в можливість «сироїдства». Критерієм переходу на цей режим є відчуття повної ситості від вживання тільки сирої їжі.

Для переходу в режим праноїдства треба виростити синтезуючу мікрофлору і знову ж таки «включити кнопку» – повірити в  можливість цього режиму. Щоб звільнити місце для синтезуючої мікрофлори, потрібно поступово скорочувати живлення засвоюючої та утилізуючої мікрофлори, що досягається періодичним голодуванням. Найпростішим є дотримання давньої української традиції понеділкування, тобто голодування щопонеділка.

Для отримання концентрованого ефіру, необхідного для живлення синтезуючої мікрофлори, треба перебувати у стані святості або близько до нього. Найпростіший спосіб концентрації ефіру – читання «Живого Слова». Феномен концентрації спостерігається у формі вертикального світлоносного стовба, що його бачать люди з екстрасенсорними здібностями над тим, хто читає Живе Слово.

Очевидно, що найбажанішим є перехід на праноїдство, адже він дає людині енергетичну самодостатність.

Існує зв’язок між типом їжі і просторами подій:

  • мертва їжа – Простір страждань і Простір боротьби;
  • жива їжа – Простір пригод;
  • прана – Простір волі (Царство боже).

Кожний тип живлення тягне у відповідний простір подій. Перехід на праноїдство автоматично тягне людину у простір Царства божого. Тому ідеальною метою нової раси є перехід на праноїдство, яке робить її енергетично самодостатньою, гармонізує і омолоджує плоть, відкриває простір для вільної реалізації найсміливіших задумів. 

Якщо людина перейшла на сироїдство чи праноїдство, то її діти автоматично успадкують цю здатність через механізми епігенетики. 

II. Психіка: Живе Слово

Очищення і освячення психіки досягається шляхом практики Живого Слова. Принципово важливим є запам’ятовування текстів цієї технології. Читання напам’ять боголюдських текстів Живого Слова формує боголюдські структури головного мозку, через які потім циркулює вся інформація, а за їх допомогою відбувається вироблення правильних, боголюдських рішень. 

III. Дух, світогляд, воля

Істинний світогляд дозволяє ефективно вдосконалювати психіку і плоть. Тому потрібно постійно очищати його від помилкових стереотипів, передусім щодо природи людини, суспільства і Всесвіту.

Новій расі потрібен істинний світогляд. Три головні критерії істини: 1) логічна цілісність і несуперечливість, 2) позитивні емоції, 3) добрі плоди – позитивні результати, продуктивність (абсолютний критерій).

IV. Соціальне оточення

Як правило, людина почувається найкомфортніше і має найбільше можливо­стей для творчої реалізації в середовищі свого етносу. Тому для підняття у простір Царства божого треба розвивати свій рідний етнос. Починати треба з кола своїх родичів, друзів і знайомих. Негативні соціальні зв’язки тягнуть людину донизу, тому треба освячувати наявне соціальне середовище і творити навколо себе нове. Найпростіше з друзями і знайомими: тут можна просто розірвати негативні зв’язки і зав’язати нові, позитивні. Значно важче з близькими кровними родичами, адже ці зв’язки надзвичайно міцні.

V. Природне середовище

Людина може бути чистою і гармонійною тільки в чистому і гармо­ній­ному природному середовищі. Починати треба з наведен­ня ладу у своєму помешканні, будинку, дворі, кварталі, місті.  Найбільші можли­вості гармонізації життєвого простору з’являються при наявності власної державності, тому державотворення – обов’яз­кова умова персонального і колективного самовдоско­налення. 

Гармонізація на описаних вище п’яти рівнях дозволяє надійно закріпитися у просторі Царства божого і отримати всі можливості для вільного розгортання цивілізації Золотої ери.  

Філософія:
етика
Коментарі